Επιτέλους, η Σύγχρονη Επιστήμη είναι πανέτοιμη να διαχειριστεί αλλά και να προλάβει τον Πόνο.
image Ακολουθήστε μας:

ΑΝΤΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε.

Χοληστερόλη , Τριγλυκερίδια

H.D.L. , L.D.L.

Σάκχαρο, ουρία, ουρικό όξυ, κρεατινίνη

SGOT, SGPT, γ-GT

Γενική ούρων

Α/Α θώρακος

Καρδιολογική εξέταση με ΗΚΓ

Δοκιμασία κόπωσης

PSA

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε.

Χοληστερόλη,Τριγλυκερίδια

H.D.L., L.D.L.

Σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη

SGOT, SGPT, γ-GT

Γενική ούρων

Α/Α θώρακος

Καρδιολογική εξέταση με ΗΚΓ

Τεστ Παπανικολάου

Μαστογραφία

ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε.

Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια

H.D.L., L.D.L.

Σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη

SGOT, SGPT, -γGT

Γενική ούρων

Α/Α θώρακος

Καρδιολογική εξέταση με ΗΚΓ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ

Γενική αίματος, Τ.Κ.Ε.

Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια

H.D.L., L.D.L.

Σάκχαρο, ουρία, ουρικό οξύ, κρεατινίνη

SGOT, SGPT, -γGT

Γενική ούρων

Α/Α θώρακος

Καρδιολογική εξέταση με ΗΚΓ

Τεστ Παπανικολάου